Online Cursus: Natuur-inclusieve Landbouw

Dit is een online cursus om je huidige bedrijfsvoering om te zetten naar een natuur-inclusief bedrijfssysteem.

Dit kan resulteren in een kostprijs verlaging van 4 - 16 cent per liter melk.

Dit zijn de kernpunten van de cursus:
- Maximalisatie van de beweiding (strip-grazen)
- Gebruik van kruidenrijk grasland
- Voorjaars-kalvende veestapel

De cursus bevat:
- 36 lessen met 36 video's
- 36 tekst documenten ter ondersteuning
- 4 Super-Classes in het jaar
- Online ondersteuning

Voorwaarden van de online cursus:
- Maandelijkse betaling van €139,99 voor 18 maand.

Online Cursus: Natuur-inclusieve Landbouw